Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Vnitřní kultura úřadu (Klatovy)

  • Na počátku roku 1999 provedl Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání dotazníkové šetření mezi zaměstnanci Městského úřadu v Klatovech, týkající se vnitřní kultury instituce. Z šetření vyplynulo, že zaměstnanci uznávají autoritu svých vedoucích, ale téměř polovina z nich se cítí být nedostatečně ohodnocena. Domníváme se, že hodnocení a motivaci zaměstnanců by měla být do budoucna věnována větší pozornost. Nemusí jít ani o finanční ohodnocení, spíše je nutné se zaměřit na morální ohodnocení a pěstování atmosféry spolupráce a zodpovědnosti. I úředníci potřebují být občas pochváleni.
  • Všichni z vlastní praxe víme, že někdy se objevují pochybnosti o nedostatečné pracovní vytíženosti některých kolegů (zaměstnanců úřadu). Domníváme se, že do značné míry to souvisí se vzájemnou nedostatečnou informovaností o pracovních aktivitách. Zvýšení informovanosti uvnitř úřadu může přispět k odstranění vzniku vzájemné nedůvěry a podpořit tvořivou pracovní atmosféru.
  • Vzájemné předávání informací bezprostředně se týkajících práce zaměstnanců úřadu by se mělo stát jedním z prvořadých cílů Městského úřadu. Bude nutné hledat optimální způsoby předávání informací i ověřování, zda byly pochopeny.
  • Do budoucna bude nutné jasně pojmenovat, v čem spočívá "vstřícnost vůči občanům", a postupně odhalovat překážky, na které občané při styku s úřadem narážejí.
  • Zaměstnanci Městského úřadu v Klatovech posuzují zastupitele nepřesně. Značnou váhu jejich autority připisují jejich odbornosti a kvalifikovanosti. Zastupitelé jsou u nás zatím spíše voleni jako známé a vážené osobnosti, nikoli jako osobnosti, které dokázaly své spoluobčany přesvědčit, že jejich volební program přinese městu a jeho obyvatelům nejvíce užitku, že to s městem a lidmi, kteří zde žijí, myslí nejlépe. Proto také téměř polovina dotázaných nepovažuje za součást své pracovní náplně nutnost upozorňovat zastupitele na nové legislativní úpravy a jejich konkrétní důsledky. Další více než třetina zastupitele sice upozorňuje, ale pouze tehdy, když je k tomu vyzvána. Automaticky tyto informace poskytuje zastupitelům necelá čtvrtina zaměstnanců.
  • Zaměstnanci Městského úřadu by si měli více uvědomovat, že právě oni jsou skutečnými odborníky v dané oblasti a problematice. Proto by měli lépe spolupracovat a pomáhat zastupitelům jakožto představitelům občanů.
  • Práce na Městském úřadě v Klatovech je pro zaměstnance přitažlivá a zajímavá, chodí sem rádi a jsou zde spokojeni.
  • Tři čtvrtiny dotazovaných očekávaly, že dotazníkové šetření nebude formální záležitostí, ale že naopak po jeho vyhodnocení budou přijata konkrétní opatření.
  • Dotazníkové šetření bylo většinou zaměstnanců Městského úřadu v Klatovech vnímáno jako konkrétní krok ke zlepšení situace na úřadě.
Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken