Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Kdo je kdo - nové organizační uspořádání radnice (Birmingham)

Na nové organizační uspořádání birminghamské radnice zareagovalo její vedení vydáním přehledného letáku pro vlastní zaměstnance, aby se již od počátku v nové struktuře orientovali co nejlépe. Leták má podtitul Změna k lepšímu.
Nová organizační struktura je v letáku přehledně graficky znázorněna, je zde přehled jednotlivých komisí a týmů s jejich členy a fotografiemi předsedů jednotlivých skupin, členů kabinetu i výkonného výboru.

Čas ke změně
Proč měnit?

 • pro zlepšení, které bylo iniciované změnami struktury z loňského května
 • pro lehčí zavádění potřebných inovací,
 • pro ovlivnění konečné podoby výstupů veřejné správy
Proč je to lepší?
 • rozdělí to exekutivní roli (rozhodovací) a kontrolní roli (revizní), zlepší efektivnost a funkčnost radnice,
 • je to výkonnější,
 • znamená to méně schůzek komisí,
 • vlastní veřejnosti poskytne kontrolu nad radniční politikou a prací,
 • uvolňuje to radní pro soustředění se na místní problémy a pro jejich reprezentativní a kontrolní roli.

Jak to funguje?
Celá radnice Všech 117 radních se měsíčně schází ke stanovení rozpočtového a politického rámce radnice, ke zvážení návrhů a zpráv výkonných a kontrolních komisí. Radniční obchodně-řídící komise organizuje schůzky a prezentuje výsledky celé radnici.

Exekutiva (tvorba rozhodnutí je sdílena):

 • Výkonným výborem - 5 radních, setkávají se měsíčně.
  Role: rozhodovat o hlavních strategických a finančních otázkách.
 • Jedenácti poradními týmy - efektivní pod-komise výkonného výboru. V každém týmu je 6 radních, setkávají se měsíčně.
  Role: kontrolovat klíčové služby jako je vzdělávání, bydlení, sociální služby, úklid ulic, ap.
Ve výkonném výboru a poradních týmech jsou radní ze všech hlavních politických stran a jejich setkání jsou veřejná.
 • Kabinetem - předsedové výkonného výboru a poradních týmů. Jde o část exekutivy, ale sám o sobě nevydává rozhodnutí. Schází se týdně.
  Role: řídit priority kontrolní skupiny, koordinovat práci napříč radnicí, plánovat a pokračovat v klíčové politice.
Dohled (kontrolní role je sdílena):
 • Kontrolní řídící radou - neformální skupina tvořená předsedy jednotlivých kontrolních komisí a předsedy různých úkolových (Task and Finish) komisí. Schází se měsíčně.
  Role: koordinovat práci kontrolních komisí.
 • Dvanácti kontrolními komisemi - v každé je 6 radních, setkání jsou veřejná, konají se nejméně jednou měsíčně. Výkonný výbor je kontrolován rozpočtovou kontrolní komisí, každý poradní tým má svoji dohlížitelskou komisi (komise).
  Role: sledovat výkonný výbor a poradní týmy - přezkušovat radniční politiku a dotazovat se starších (vyšších) úředníků na poskytované služby.
V kontrolní řídící radě a kontrolních komisích jsou radní ze všech hlavních politických stran.
 • Regulační komise: Rozvojová komise a licenční komise pracují jako doposud.
 • Politické rozvojové panely: všichni radní mohou napomoci rozvoji nové politiky; Panely (6 členů ze všech stran) se schází průměrně 5 krát ročně během trvání úkolu (Task and Finish).
 • Místní a sousedské plány: Více změn znamená nárůst místního rozhodování za koordinace řídícími týmy městských čtvrtí. Poradní výbory městských čtvrtí mají povzbudit více lidí do práce s místními zastupiteli na plánování služeb.
Vaše otázky: Jak to ovlivní mě (úředníka)?
 • zaměstnanci budou těsněji spolupracovat se svými kolegy napříč radnicí.
 • zaměstnanci mohou být osloveni ke svědectví pro kontrolní komise nebo jim poskytnout informace o práci jejich oddělení,
 • specifické informace z oddělení budou poskytovány na týmových tiskových konferencích,
 • inovovaný průvodce pro psaní zpráv bude respektovat plánované změny a nová ustanovení,
 • zaměstnanci nové demokratické divize služeb budou pokračovat ve správní podpoře. Vedoucí jednotlivých kanceláří - výkonné, radniční, regulatorní a kontrolní vydají zaměstnancům další informace.
Kdo je exekutiva?
 • Neztotožňovat s Chief Executive! Exekutiva je v tomto pojetí trio orgánů podílejících se na tvorbě rozhodnutí: Kabinet, výkonný výbor a poradní týmy.
Dělá exekutiva většinu své práce za zavřenými dveřmi?
 • Ne! Ty části exekutivy, které se podílejí na tvorbě rozhodnutí (všechny kromě kabinetu) jsou komisemi nebo sub-komisemi. Jejich schůze jsou i nadále otevřeny tisku i veřejnosti. Zpráva o jednání výkonného výboru a poradních týmů bude zveřejněna vždy nejpozději do tří dnů (zvýšení otevřenosti).
Co jsou to kontrolní útvary?
 • Zkoumají radniční politiku, případně se ptají lidí vně radnice na poskytované služby.
Může být člen exekutivy zároveň členem kontroly?
 • Ano, ale žádný člen kabinetu nemůže být členem kontrolní komise a žádný radní nemůže být zároveň v poradním týmu a v kontrolní komisi pokrývající stejnou oblast.
Mohou kontrolní komise kontrolovat nějaké dokumenty?
 • Ano, pokud jsou závažné pro práci této komise nebo "jejího" poradního týmu.
Poradní týmy pouze radí?
 • Ne. Jako sub-komise mohou rozhodovat většinovou volbou.
Pracovat společně
 • Nový systém telefonních linek dovoluje užší spolupráci mezi odbory, možností propojení více než dvou účastníků do jednoho hovoru, přispívá k rychlejšímu řešení problémů.
Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken