Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Žádost o informace podle zák. 106/1999 Sb. zaslaná e-mailem

  • Dotaz a jeho důvody
  • Hodnocení odpovědí
  • Další informace podle zákona 106/1999 Sb.
Dotaz a jeho důvody
Výsledek hledání informací na www stránkách (viz předchozí text) nás neuspokojil, a tak jsme se rozhodli pokusit se tyto informace získat prostřednictvím dotazu podle zákona 106. Dotaz vypadal následovně:
Subject: Žádost o informace
Text:V Brně dne 2. 10. 2000
Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., žádám o informace o povinnostech chovatele/majitele psa bydlícího na území vašeho města.

Informace žádám poskytnout v písemné formě a zaslat e-mailem či poštou na mou níže uvedenou adresu.

S pozdravem

Jméno Příjmení
Ulice č.p.
PSČ Město
e-mail

Nejprve si řekněme důvody, pro které jsme si problém povinností majitele psa vybrali jako žádost o informace:
  • ve většině případů jsme nebyli spokojeni s informacemi získanými na www stránkách daných měst,
  • bude zajímavé zda budou mezi odpověďmi převažovat odpovědi typu "majitel má povinnosti dle vyhlášky číslo XY" a nebo "pes podle vyhlášky XY musí nosit košík, známku, ...",
  • další zajímavost tohoto dotazu je, že kromě jiných povinností se za psa platí, ale kolik a jak, je obvykle uvedeno v jiné vyhlášce. Dostaneme o ní také informace?,
  • za důležitou považujeme i povinnost očkování psů starších 1/2 roku proti vzteklině, což je platné celostátně a ošetřeno "veterinárním zákonem", tato povinnost platí i na území každého z daných měst a tato informace by měla být součástí odpovědi.
Na první problém jsme narazili ještě dříve, než jsme čekali. Předem jsme si stanovili, že dotaz zašleme na "neutrální" e-mailovou adresu (typu info@město.cz), neboť nevíme do čí kompetence náš problém spadá. Tyto adresy jsme však na stránkách některých úřadů málem nenašli.

Dotaz byl rozeslán 2. října 2000 přesně ve 12:00 hodin na tyto adresy:
Město adresa

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Jihlava

Karlovy Vary

Liberec

Ostrava

Pardubice

Plzeň

Praha 1

Praha 6

Praha 10

Praha hl.m.

Zlín

info@brno.cz

infocb@c-budejovice.cz

urad.města@umhk.cz

podáno přímo na webu

um_kv@plz.pvtnet.cz

info@magistrat.liberec.cz

info@mmo.cz

martin.janos@mmp.cz (webmaster)

infocentrum@mmp.plzen-city.cz

posta@p1.mepnet.cz

1podatel@p6.mepnet.cz

webmaster@praha10.cz

tajemnik@mag.mepnet.cz

is@muzlin.cz

Hodnocení odpovědí
Pružnost reakcí nás mile překvapila. Stejně jako to, že drtivá většina oslovených využila pro svou odpověď poštu elektronickou.

Pouze v jednom případě nám odpověď na náš dotaz v zákonem stanovené lhůtě nedošla. Toto město sice reagovalo okamžitě po obdržení žádosti odpovědí webmastera ve smyslu "děkuji za návštěvu www stránek našeho města a Váš dotaz předávám dál", ale skutečná odpověď nepřišla. Dodatečně jsme zjistili, že odpověď byla odeslána e-mailem ještě týž den, avšak k nám se nedostala. Domníváme se, že s ohledem na tuto skutečnost (možnost "ztráty" e-mailu) bude nutné přijetí e-mailového dotazu zpětně potvrdit a v e-mailové odpovědi požádat adresáta o potvrzení, že zpráva dorazila v pořádku a je čitelná.

Klasickou poštu volila 2 města, oběma možnými způsoby (tj. e-mail i dopis) odpověď poslala 3 města a zbylých 8 měst zaslalo pouze e-mail.

Pouze 2 města zpracovala odpověď formou "majitel je povinen ...". Polovina oslovených (7 měst) přiložila ke své odpovědi i plné znění vyhlášky (příp. vyhlášek) týkající se chovu psů a 3 odpovědi nás odkázaly na www prezentaci. Jedno z měst poslalo místo odpovědi ceník svých administrativních úkonů (abychom sdělili zda máme zájem i o informaci zpoplatněnou), avšak kolik úkonů připadá právě na naši informaci (jaká je její cena) v odpovědi chybí.

Jedno město nám odpovědělo e-mailem hned druhý den. Tato odpověď obsahovala požadavek na zaslání poštovní adresy, aby nám mohli poslat složenku na úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací. Na tuto výzvu jsme nereagovali, ale přesto nám 6. 10. přišlo "do vlastních rukou" vyúčtování a složenka (na 48,80 Kč, z toho 6,- Kč na materiálové náklady - pořizování černobílých fotokopií a 42,80 Kč na poštovné). Ani na tuto výzvu jsme nereagovali. Nakonec stejně informace přišla 10. 10. e-mailem a 12. 10. poštou.

Odkaz na další právní předpisy vyšší pravomoci (zákony) do svých odpovědí zařadila pouze 4 města. Města, která odpověděla (13) splnila zákonnou lhůtu 30 dnů a dokonce i lhůtu 15 dnů, která bude platit až od 1. 1. 2002.

Další informace podle zákona 106/1999 Sb.
Ačkoli u zveřejňování informací podle zák. 106/1999 Sb. (§5) byl termín pro internet posunut až na 1. 1. 2001, zkusili jsme tyto údaje vyhledat již dnes. Myslíme si totiž, že většina těchto informací (celkem jde o sedm položek) již na úřadech zpracována je. Výsledek byl následující:

  • U pěti měst jsme překvapivě nenašli ani jedinou položku.
  • Jedno jediné město mělo údaje kompletní.
  • Nejčastěji zpracovanou položkou je popis organizační struktury (7x). Na druhém místě se společně umístily postup při vyřizování žádostí a sazebník úhrad za poskytování informací.
Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken