Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Zkušenosti s ochotou občanů zapojit se do rozvojových projektů týkajících se jejich obce či města

V některých městech jsme se občanů zeptali, zda mají zájem seznámit se s plány a záměry městského úřadu týkajícími se dalšího rozvoje města. Pro ilustraci můžeme uvést příklad z Mikulova. Celkem 37 % občanů prohlašuje, že se o rozvojové plány radnice nezajímá. Dále 39 % dotázaných uvedlo, že má zájem seznámit se s těmito plány, 15 % občanů by se k nim chtělo vyjádřit a 9 % má zájem spolupracovat při tvorbě těchto plánů. Čtvrtina všech dotázaných tedy měla zájem aktivně se podíle na plánech města. Jsou to především vysokoškoláci, kteří si umí svůj konkrétní zájem či přínos pro tvorbu plánů představit. U zbývající respondentů nelze jednoznačně hovořit o nezájmu, domníváme se, že ve většině případů tito lidé neví jak by se do procesu tvorby plánů mohli zapojit. Právě jim je třeba dát šanci, protože v opačném případě se stávají snadnou kořistí různých nátlakových skupin, které mohou pod záminkou ekologie či větší ekonomické prosperity města prosazovat své skupinové či osobní zájmy.

Výsledky také ukazují, že tam, kde se s obyvateli v tomto směru dlouhodobě a cíleně pracuje, je počet těch, kteří mají zájem aktivně se zapojit větší. Dokládají to i četné zahraniční zkušenosti.

Následující grafy jsou z dotazníkového šetření obyvatel mikroregionu Podluží, realizovaného 1999/2000, vzorek 2776 respondentů.

Máte chu něco udělat pro zlepšení situace va vaší obci

Jakou činnost jste ochoten pro tvorbu úspěšného strategického plánu vykonávat

Do jaké míry byste byl ochoten se ve vznikající svépomocné finanční a hospodářské instituci angažovat


Zahraniční zkušenost - rozvoj regionu
Místní veřejná správa je organismus, jehož prvořadým cílem je podporovat společné úsilí o rozvoj spravovaného území. Proto se regiony nesmí spoléhat jen na pomoc zvenčí, na pomoc centrálních orgánů (vlády, parlamentu) či dokonce evropských institucí. Velmi zajímavým příkladem může být Bretaň, o jejíž zkušenostech nedávno v Brně vyprávěl pan Jean-Bernard Vighetti z ředitel Úřadu pro cestovní ruch města Rennes.

Ještě v první polovině tohoto století byla Bretaň "koncem světa", regionem bez šancí i bez budoucnosti. Upadal zde textilní průmysl a také zemědělství mělo problémy, takže docházelo k výraznému odlivu obyvatel do měst. Banky odmítal poskytovat bretaňským zemědělcům úvěry. Poprvé na sebe upozornila v roce 1940, kdy zde vyšla sbírka tradičních bretaňských písní. Od té doby se zájem o Bretaň stal v Evropě módní intelektuální záležitostí. Tradiční lidová poezie zde vždy byla na vysoké úrovni a místní keltské památky přitahují návštěvníky z celé Evropy. Domácí obyvatelé pochopili, že chtějí-li dosáhnout ekonomického rozvoje, nemohou spoléhat na stát. Sami založili výbor pro hospodářský rozvoj a rozhodli se, region postaví na nohy vlastním přičiněním. Do společné práce se zapojili všichni. Od roku 1950 se podařilo nastartovat tzv. bretaňský ekonomický model. V té době se dokonce prezident Charles de Gaulle obával, že by se Bretaň mohla pokusit získat autonomii.

O rozvoj Bretaně se zasloužila církev, která hlásala "personalistickou filosofii". Vysvětlovala, že každý by měl vzít svůj osud do svých rukou, že každý občan má svoji hodnotu, své nadání a ostatní mu musí dát šanci, aby toto své nadání mohl využít. Přinese to nakonec užitek všem. Tyto myšlenky také podporoval tisk a další sdělovací prostředky. Následovalo dvacet let analýz, hledání, lobování a především usilovné práce. Podařilo se najít a rozvinout bretaňské zvláštnosti - specifika a přednosti. Obnovili původní hospodářská odvětví - rybolov a pobřežní námořní dopravu. Zemědělství se z hromadné velkovýrobní produkce přeorientovalo na biologickou a ekologickou kvalitu. Vytvořili vlastní síť bank kontrolovanou zemědělci. Ta podporuje renesanci rybolovu, námořní přepravy zeleniny a pobřežní plavby vůbec. Mimo jiné dosáhli i toho, že po dvou stech letech stát nakonec uznal význam tohoto regionu a město Rennes se stalo jeho centrem.

Větší zájem o region se projevil i při decentralizaci některých odvětví a firem, jejichž pobočky našly své sídlo v Bretani (Citroen, Yves Rocher, Francouzské centrum pro televizní vysílání, centrum výroby elektroniky). Rozvíjí se zde obchod. Do té doby byla Bretaň "lázněmi Paříže", nyní se stává střediskem agroturistiky, kulturní turistiky a turistiky identity.

Leisure Time
Od začátku 20. století (současně se zkracováním pracovní doby) se stále intenzivněji rozvíjí průmysl “volného času". Evropa jej v jeho počátcích ignorovala. Její představitelé neprozíravě označovali volný čas jako čas pro líné. V současnosti mají toto dynamicky se rozvíjející průmyslové odvětví plně pod kontrolou Američané a Japonci. Jeho význam je nasnadě, uvědomíme-li si. Že dnešní mladí lidé se naprosto nedokáží obejít bez internetu, walkmanů, videa, televize a multikin. V této virtuální realitě, která je plně v režii průmyslu volného času a zábavy, stráví dnes mládež 6 až 7 hodin denně. Přitom zatímco ve Francii tvoří příjem z průmyslu volného času pouze 2,5 % HDP, ve Spojených státech dosahují jen příjmy z autorských práv 7 % HDP.

Není jednoduché zachovat si identitu ve světě, kde vládne "norma". V této situaci může být významným zdrojem příjmů image. Samotní Bretaňci uvádějí, že image je zdrojem 20 až 30 % národního bohatství (což je více než v případě francouzské vojenské výroby). Proto Bretaň usilovala o nový image, založený na poskytnutí příležitostí nadaným lidem a na posilování alternativního průmyslu volného času a zábavy. Podařilo se jim, že přesvědčili všechny kolem, aby přehodnotili své názory na Bretaň, prezentující se nyní jako rozvíjející se region, kde žije mnoho vzdělaných a šikovných lidí. Organizují festivaly, jejichž úkolem je vyhledávat mladé talenty. Iniciují založení a podporují produkci nových vydavatelství a televizních stanic. Obávají se toho, že když mladí přestanou budovat alternativní kulturu a průmysl zábavy, podlehnou globální kulturní “normalizaci". Bretaň není Kalifornie, proto si myslí, že by bylo dobré, kdyby se jim podařilo spojit s ostatními regiony v Evropě, které si zachovaly kreativitu a identitu.

Živé tradice
Úsilí veřejné správy o podporu lokálního průmyslu volného času a s tím souvisejících aktivit vycházelo i z analýzy změn v trendech trávení volného času. Ukázalo se,že kromě tradiční delší dovolené mají lidé zájem o krátkodobé pobyty (prodloužené víkendy) několikrát do roka a ty je možné naplnit aktivitami vedoucími k posílení národní identity.

Důležitou roli při hledání vzájemného porozumění a ve snahách o udržení společenské soudržnosti hrála a hraje v Bretani lidová kultura. Šlo jim ale o to, aby ser zde nestala muzeálním folklórem. Hudba, zpěv a tanec mají trvalou hodnotu, zatímco kroj podléhá módě a ztrácí svůj praktický význam. Proto se podpora lidové kultury zaměřuje především na bretaňskou hudbu a tanec. Pořádají se plesy a taneční zábavy s bretaňskými tanci v civilním oblečení. Tančí se v kruhu a zpívají se písně, při kterých si zpívající skupinky vzájemně odpovídají. Tyto akce jsou mnohem navštěvovanější než místní diskotéky a noční podniky. Hrají zde mladí hudebníci, kteří znají jak starou lidovou muziku, tak i své nové skladby, vytvořené v duchu lidové hudby. Tato hudba je živá, vychází na deskách, hraje se v rozhlase. Dochází tak vlastně k mobilizaci za zhodnocení talentů a osobností ve službách území, do kterého patří. Podpora osobností i způsobů organizace aktivit přispívá k posílení identity.

Jednou ze zajímavých tradic, kterou v Rennes vymysleli, jsou "putování se zpěvem". Dříve se zpívalo, když se hnaly krávy na pastvu, zpívalo se na pohřbech i na svatbách. Dnes jezdíme autem a písně mizí. Proto vytvořili nový rituál. Lidé se nejdříve scházejí, aby se písně naučili (staré, lidové i nově vytvořené). Jde o písně pochodové, proto se je musí naučit zpívat s patřičným rytmem, který podněcuje k pohybu. Těchto putování se zpěvem se účastní až dva tisíce lidí. Je nutné zvolit vhodnou trasu a lidé se vydávají na cestu postupně po skupinkách. Jdou zavěšeni, aby cítili potěšení z kontaktu a aby se jejich pochod nepodobal pochodu vojenskému. Po cestě jsou zastávky, na kterých je podáváno tradiční občerstvení (například zeleninový bujón a bezcholesterolové chlebové placky z tmavé pšenice.

V současné době v Bretani již opět přemýšlejí jak dál. A že se nevzdávají a neponechávají rozvoj svých měst a regionů náhodě svědčí například i Charta komerčního urbanismu, spojení úsilí orgánů místní správy, orgánů obchodní justice, představitelů spotřebitelů, občanských sdružení, obchodní firem i drobných živnostníků zabývající se harmonickým rozvojem obchodu a jeho působením na image města.

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken