Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Etický kodex politika (Unie svobody)

Preambule
Unie svobody přijímá tento etický kodex s cílem dobrovolně na sebe vzít další povinnosti nad rámec zákona s hlubokým přesvědčením, že činnost politických stran musí vždy sloužit k prosazování zájmů obecného prospěchu prostředky, které jsou zákonné i čestné současně. Důvěra v politiku i v politiky předpokládá, že čest, poctivost a osobní integrita politiků jsou mimo jakoukoli pochybnost. Unie svobody chce být stranou důvěryhodných politiků. V politice, která dnes prostupuje mnoha oblastmi lidského života, však nelze vyloučit nejrůznější vlivy a tlaky ani selhání jednotlivců, a proto Unie svobody považuje za nezbytné sblížit zákon a morálku.

Etický kodex

  1. Závazky tohoto kodexu přejímám se vší odpovědností za své činy. Obecně uznávané hodnoty slušnosti a morálky jsou pravidly mého počínání v osobním životě a stejně tak se jimi budu řídit i v činnosti veřejné. Veřejnou činnost chápu jako službu v zájmu obecného prospěchu a jsem připraven podřídit jí své osobní zájmy. Ani v zájmu dobré věci nebudu používat nečestných praktik a postupů.
  2. Při nástupu do funkce poslance, senátora, primátora, uvolněného (placeného) starosty, či uvolněného (placeného) člena rady, učiním nad rámec platných zákonů úplný soupis svého majetku. Tento soupis uložím do notářské úschovy s tím, že opis protokolu o jeho přijetí předám do sekretariátu předsedy Unie svobody a k vydání soupisu zmocním předsedu Unie svobody. Vyžádá-li si to obhajoba mé politické cti, budu souhlasit s jeho zveřejněním. Souhlasím také s jeho zveřejněním v případě, že o tom rozhodne předsednictvo republikového výboru.
  3. Budu-li zvolen do funkce primátora, uvolněného (placeného) starosty, či uvolněného (placeného) člena rady, budu se dobrovolně řídit zákonem o střetu zájmů, který dosud platí pouze pro poslance a senátory. Zejména učiním veřejně přístupné přiznání všech svých příjmů a darů v termínech a rozsahu daných tímto zákonem, která uložím v sekretariátu předsedy Unie.
  4. Zavazuji se, že budu-li vykonávat funkci poslance, senátora, primátora, uvolněného (placeného) starosty, či uvolněného (placeného) člena rady, nebudu zastupovat sebe ani jiné osoby v komerčních aktivitách vůči státu.
  5. Zavazuji se, že budu-li vykonávat funkci poslance nebo senátora, funkci primátora, uvolněného (placeného) starosty, či uvolněného (placeného) člena rady, já ani moji rodiče, manžel(ka) a děti nebudou členy statutárních a kontrolních orgánů společností s majetkovou účastí státu, s výjimkou případů, kdy budou do těchto orgánů delegováni v souvislosti s výkonem zmíněných funkcí.
  6. Jsem si vědom, že zneužití pravomocí spojených s výkonem veřejné funkce je jedním z nejhorších politických prohřešků. Porušením těchto pravidel ztrácím morální oprávnění k výkonu své funkce a jsem připraven rezignovat, nebo se podrobit rozhodnutí příslušného orgánu Unie svobody.
© 2000 Unie svobody
Malostranské nám 266/5, 118 00 Praha 1, Tel: (02) 5701 1411, Fax: (02) 5753 0102
Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken