Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Kriteria kvality pro veřejnou správu

Před dvěma lety vypracoval kanadský Institut kvality "Kriteria kvality pro veřejnou správu" a publikoval je pod názvem Canadian Quality Criteria for the Public Sector.
Tato kriteria opakovaně zdůrazňují nutnost kontroly procesů probíhajících ve veřejné správě, prostřednictvím  konkrétních měřitelných ukazatelů, které jsou pravidelně vyhodnocovány. Smyslem kontroly, není šikanování úředníků, jde o vytváření prostoru pro společné a co nejobjektivnější úvahy o dalších možnostech zlepšování práce veřejné správy, založené na partnerských vztazích uvnitř radnice i navenek.

Kriteria rozlišují sedm následujících okruhů:

  • Řídící schopnosti. K řídícím schopnostem patří jasné vymezení odpovědnosti a kompetencí, stejně jako strategické uvažování a plánování. Kriteria předpokládají průběžné měření efektivity řídících aktivit a pravidelné sledování toho, do jaké míry zaměstnanci na všech úrovních instituce chápou její poslání a důležitá nařízení. Jedná se o jasné vymezení pracovních náplní, ve kterých musí být zakotvena i zpětná vazba.
  • Plánování, o kterém Kriteria uvažují v těsné souvislosti s hospodařením s obecním majetkem. Plán v tomto smyslu není dogma, kterému je třeba vše přizpůsobit. Jedná se o proces, který citlivě reaguje na vnější změny a vnitřní problémy a je průběžně vyhodnocován a aktualizován.
  • Zaměření na občana/klienta, což neznamená jen sledování názorů klíčových cílových skupin, budování dobrých vztahů s nimi, měření jejich spokojenosti, ale i schopnost reagovat na potřeby klientů novým produktem, změnou nabídky, opravou chybného článku procesu.
  • Zaměření na lidi (lidské zdroje), v této části se objevuje pojem “participační prostředí”. Plánování lidských zdrojů má podporovat a urychlovat zavádění nových myšlenek do praxe, pomáhat zaměstnancům identifikovat se s institucí veřejné správy, ve které pracují. To se neobejde bez soustavného vzdělávání. Součástí Kriterií kvality pro veřejnou správu je také dotazník pro zaměstnance k vyhodnocení jejich schopnosti spolupráce a identifikace s institucí.
  • Řízení procesů, znamená neustálé vylepšování způsobů, jakými je uskutečňováno uspokojování potřeb občanů/zákazníků. Procesy jsou popsány a dokumentovány tak, aby případné problémy mohly být identifikovány a preventivně vyloučeny. Hovoří se o dvou typech procesů jejichž cílem je poskytování služeb (jsou to vlastně data a informace transformované do kompletní, ucelené podoby, která je pro klienta přínosem) či tvorba integrovaných produktů (produkty jsou zhodnocením určitého konkrétního materiálního vybavení či expertíz do podoby, která je občanům/klientům užitečná).
  • Zaměření na dodavatele a partnery znamená organizaci vztahů s externími dodavateli (právnickými i fyzickými osobami). Smyslem budování partnerských vztahů s dodavateli je zvyšování úrovně služeb a integrovaných produktů a jejich soustavná modernizace s ohledem na současné podmínky a budoucí trendy.
  • Činnost organizace, výsledky institucí veřejné správy jsou měřeny spokojeností občanů. Přiměřená cena služeb a produktů, jejich dostupnost a funkčnost, informovanost o nových trendech a možnostech i ochota je aplikovat, zájem o názory a potřeby klientů a klíčových cílových skupin, to všechno je důkazem dobré práce veřejné správy.
Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken