Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Jednotný vizuální styl ve Svitavách

MĚSTSKÝ ZNAK A LOGO SVITAVSKÉ RADNICE
Znak města Svitavy a znak (logo) Městského úřadu ve Svitavách jsou základními grafickými symboly, které jsou používány na prezentačních publikacích, tiskopisech apod.
Používání obou znaků je kodifikováno v grafickém manuálu, který je souborem pravidel a doporučení sloužících k jednotné a ucelené prezentaci města Svitavy a jehož smyslem je vytvořit jednotný vizuální styl.
Základní kodifikace grafických symbolů je závazná a nelze ji modifikovat.

ZNAK MĚSTA SVITAVY
vychází z historického erbu města, v jehož popisu se jako barvy města uvádějí modrá a stříbrná (bílá), ve znaku doplněné o červenou a zlatou (žlutou).
Znak v uvedeném provedení mohou běžně používat orgány města a organizace zřízené městem za předpokladu, že jsou dodržena ustanovení grafického manuálu:

 • znak musí odpovídat některé z barevných variant: barevné provedení, černobílé provedení, zlaté provedení (které je slavnostní variantou určenou především pro orgány města), negativní provedení; přitom je nutné - pokud to lze - dodržet oficiální barvy,
 • doplňující nápis (SVITAVY, MĚSTO SVITAVY) musí být vždy umístěn pod znakem na středové ose a musí přitom být použito předepsané písmo.
Jakékoliv použití znaku města jinými organizacemi je možné jen na základě předchozího souhlasu rady města (žádost je nutno předložit prostřednictvím odboru vnitřních věcí městského úřadu). Současně s povolením použít městský znak žadatel obdrží i kodifikaci znaku a podmínky jeho použití.

ZNAK (LOGO) MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVITAVÁCH
je schválenou modifikací městského praporu a v uvedené podobě jej smí používat pouze městský úřad.
Závazné je jeho používání na standardních tiskovinách úřadu - dopisních papírech, vizitkách, obálkách atd., doporučeno je jeho používání na ostatních tiskopisech a formulářích.
Logo úřadu má rovněž několik oficiálních barevných variant - barevnou, černošedou, černobílou.
Doplňující nápis je zarovnán k levé svislici loga a je používán ve dvou variantách - MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY nebo MĚSTO SVITAVY, podle toho, jde-li o přenesenou nebo samostatnou působnost. Bez doplňujícího nápisu lze logo úřadu použít pouze na odznacích. Rovněž zde je nutno dodržet předepsané písmo.

OFICIÁLNÍ BARVY
Pro grafické symboly jsou stanoveny tyto barevné odstíny:
modrá: Pantone 2738C (CMYK - C100,M80,Y0, K30)
žlutá: Pantone 122 C (CMYK - C0, M10, Y100,K0)
červená: Pantone red 032C (CMYK - C0, M100, Y100, K0)
černá: Pantone Proc. Black C (CMYK - C0, M0, Y0, K100)
šedá: Pantone 427C (CMYK - C0, M0, Y0, K15)

PŘEDEPSANÉ PÍSMO A JEHO ŘEZY
V systému grafických symbolů jsou použity dvě sady písma. Jsou zavedeny pojmy slavnostní písmo a pracovní písmo. Slavnostním písmem jsou provedeny nápisy "Svitavy", "Město Svitavy" a "Městský úřad Svitavy" a také podtituly pod nápisem "Město Svitavy". Na všechny ostatní texty je použito pracovní písmo.
Slavnostní písmo: Century
Pracovní písmo: Helvetica Narow (Normal, Bold, Italic)
SansThin - Condensed (Normal, Italic)

MĚSTSKÝ PRAPOR
byl městu udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 19. února 1998.
List praporu tvoří čtyři vodorovné pruhy, (shora) modrý, žlutý, modrý a bílý v poměru 5:1:2:4. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Odstíny barev praporu jsou stejné jako u základních grafických symbolů města.
Prapor je možno zakoupit a bližší informace získat na odboru vnitřních věcí MěÚ.

GRAFICKÝ MANUÁL MĚSTA SVITAVY
Byl vytvořen a k používání schválen koncem roku 1997 a poté postupně uváděn v život.
Obsahuje:

 1. Základní kodifikaci grafických symbolů (základní provedení jednotlivých log; systém jednotlivých log a nápisů; barevné provedení log a nápisů; uspořádání log a nápisů do hierarchické posloupnosti; černobílé, negativní a prostorové provedení systému log a nápisů; kodifikace jednotlivých log, systému log a nápisů; předepsané písmo a jeho řezy)
 2. Grafické řešení tiskovin (dopisní papíry, vizitky a jmenovky, obálka, faxový papír, speciální tiskopisy, informační letáčky, barevný a černobílý inzerát, kartičky na blahopřání, razítka)
 3. Grafické řešení ostatních předmětů (informační cedule, prapor města Svitavy, propagační předměty, samolepky, vlaječky, tašky, označení vozidel)
 4. Návrh internetové stránky
 5. Přílohy:
  1. Stručný grafický manuál Informačního centra města Svitavy (základní kodifikace grafických symbolů - loga ICMS, grafické řešení tiskovin a ostatních předmětů)
  2. Informační systém v budovách městského úřadu (systém označení dveří jednotlivých kanceláří a pracovišť, orientační, směrové a informační tabule; technické řešení systému)
SPRÁVCE
Správcem grafického manuálu města Svitavy je sekretariát starosty města - pracovník pro vnější vztahy, s nímž lze konzultovat použití znaku a loga.

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken