Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

STROMY pravidla a postup

Tento leták je jedním ze série letáků vydaných Městem Westminster s cílem zlepšit jeho vzhled. Příbuzný leták, nazvaný "STROMY výsadba a péče", poskytuje další rady na toto téma.

Úvod
Stromy jsou důležitou součástí westminsterského životního prostředí, pomáhají snižovat znečištění ovzduší a zjemňují vzhled města.
Někdy stromy postihnou přírodní problémy. Přes 1000 stromů bylo zničeno větrem síly hurikánu v říjnu 1987. Nemoc holandského jilmu zdevastovala krajinu místních hrabství. Jen málo můžeme učinit pro prevenci před takovými to katastrofami, ale radnice a veřejnost mohou pomoci ochraňovat stromy, které dávají tolik příjemného tolika lidem.

Udržování stávajících stromů
Stromy, které nás těší dnes jsou odkazem z minulosti, kdy jednotliví vlastníci a správci nemovitostí vysazovali stromy pro své vlastní potěšení a zlepšení okolí jejich majetku. Údržba tohoto dědictví je závislá na dobré pověsti současných obyvatel a ostražitosti široké veřejnosti. Stromy by se obecně zachovávat měly, pokud jsou zdravé a bezpečné, ale nová výsadba je někdy potřebné jestliže se předpokládá odstranění stávající výsadby nebo je třeba napravit škody.
Radnice může využít pravomocí plynoucích z Městské Sekce 60 a Územního Plánu z roku 1971 a chránit stromy udělením Řádu Ochrany Stromů (TPO). Zvláštní opatření jsou také aplikována v souvislosti s Městskými Oblastmi Ochrany.
Jakmile se někde provádí stavební práce, radnice má povinnost zajistit, že stavební povolení dostatečně zajistí budoucnost současným důležitým stromům a rovněž zajistí další výsadbu. Pokud je to důležité, mohou se udělat TPO.

Řád Ochrany Stromů
Řády jsou obvykle udělovány stromům, které mají významný vliv na životní prostředí či potěšení veřejnosti. To znamená, že většina řádů se týká stromů viditelných z ulice či jiných veřejných míst, jako jsou cesty pro pěší, navigace či nábřeží. V některých případech, jestliže jsou přenádherné nebo výjimečné, jsou subjektem řádů i stromy na spíše soukromých místech.
Některé řády ve Westminstru jsou 30 let staré a jsou revidovány. Nové řády jsou udělovány pouze pokud je strom v dobré kondici, nezdá se, že by mohl způsobit poškození okolních staveb a má nezbytnou estetickou hodnotu. Protože ovocné stromy mají být sestřihávány, aby se podpořil růst ovoce, nebývají sem obvykle zahrnovány.
Když je řád udělen, jsou jednotlivé stromy či skupinky vyznačeny v plánu. Řád může být také udělen celé oblasti (stromů). Kopie řádu jsou doručeny všem vlastníkům půdy, na které chráněné stromy rostou a obyvatelům dotčených přiléhajících staveb. Kopie je uložena na radnici k nahlédnutí veřejnosti na některé z Tabulí Plánu Města (územní - v One-Stop).
Jestliže je jednou řád udělen, je potom při případném porážení či prořezávání stromu vyžadován písemný souhlas radnice.
Kancelář stromů bude potěšena, bude-li moci s Vámi prodiskutovat opatření zabezpečující pokračování zdravé a dobré existence kteréhokoli chráněného stromu. Vyžadujete-li práce, musíte se žádat v písemné podobě. Radnice může dodat seznam zkušených/prověřených střihačů ("stromových chirurgů").
Vaše žádost by měla jasně identifikovat dotyčný(é) strom(y) a popsat předpokládané práce. Před tím, než radnice rozhodne, bude provedena inspekce. V některých případech může být rozhodnuto pro jiný způsob léčby. Je-li vydáno povolení ke skácení stromu, je obvykle radnicí vyžadována náhrada skáceného stromu. Náhradní strom stejného druhu vysazený na stejném místě se stává subjektem Řádu Ochrany Stromů.

Pokuty
Kdokoli, kdo skácí, poseká, pořeže či jakkoli jinak záměrně poškodí strom, který je subjektem TPO, nebo neohlásí práce na stromě v ochranném pásmu, bude pokutován až do výše (v přepočtu na Kč) 110.000,- Kč.

Oblasti Ochrany Stromů (OOS)
Stromy v OOS jsou subjektem speciálních pravidel vyhlášených v roce 1974. Sekce 61A Městského Plánovacího Aktu 1971 vyžaduje, že jakékoli práce na stromech (kácení, prořezávání) v této oblasti se musí nahlásit šest týdnů předem na radnici. Po tuto dobu požívají stromy stejné ochrany, jako by byly nositeli TPO. Pokuty jsou totožné.
Toto pravidlo se nevztahuje na mrtvé, umírající či nebezpečné stromy a na výrostky či mladé stromky do tloušťky kmene 75 mm, měřeno ve výšce 1,5 metru nad zemí (obrázek č. 1). Jestliže máte jakékoli pochybnosti, Kancelář stromů Vám poradí.
Ohlášení musí udávat místo a druh stromu a přesně specifikovat jaké práce plánujete. Bude provedena inspekce a případně může být rozhodnuto o jiném postupu. Jestliže má strom vysokou estetickou hodnotu, může radnice rozhodnout o udělení TPO, avšak pokud není žádné opatření provedeno do skončení období šesti týdnů, práce může proběhnout. Nové ohlášení je vyžadováno, pokud nejsou práce provedeny do dvou let.
Radnice vede registr všech přijatých ohlášeních. Tyto mohou být zkontrolovány kýmkoli na některé z Tabulí Plánu Města (územní - v One-Stop).

Stromy v místech výstavby
Nové stavby mohou těžit ze zachování existujících stromů. Některé části města jsou zbaveny zeleně a nové příležitosti pro výsadbu stromů mohou vytvářet případné velké změny.
Jestliže je posuzováno stavební povolení, radnice může vyžadovat zaměření stromů, aby bylo patrné umístění, hloubka, druh, velikost koruny a kořenového systému. Kořenová základna stávajících stromů může ovlivnit polohu a rozsah podzemních a pozemních výkopových prací.
Podmínky mohou být stanovovány při udělování stavebního povolení. To může zahrnovat opatření na ochranu stromů během stavebních prací (obrázek č. 2); ruční výkopové práce a přemostění (vyhnutí se) kořenů při instalaci potrubí či kabelů (obrázek č. 3). Radnice si může též vyžádat nové stavební plány.
Stavebníci uvažující o místě s existujícími stromy by se měli poradit v Kanceláři stromů, na Stavením odboru a na Odboru dopravy, ještě v počáteční fázi vytváření plánů.

Budoucnost
Mnoho stromů bylo zachráněno od zbytečného skácení, protože veřejnost se o stromy zajímá a sleduje aktivity. Jestliže uvidíte, že jsou prováděny neautorizované (nepovolené) práce, na stromech, o kterých si budete myslet, že jsou chráněné, brnkněte na 01-798 2922 a chtějte Kancelář stromů.
Radnice se snaží hledat místa vhodná pro výsadbu nových stromů, jak jen to jde.
Je to složité, protože je zde plno infrastruktury, sklepů, atd.
Obyvatelé a firmy se zahradami v jejich vlastnictví se mohou rozhodnout vysadit strom na jejich soukromém pozemku. Zkušený lesák ("školkař") nebo Kancelář stromů budou schopni poradit ohledně druhu stromu i jeho sázení.
Westminster má unikátní ráz, který by byl zničen, pokud by se ti, kteří v něm bydlí i pracují, nestarali o jeho stromy.

Další informace
Politika radnice týkající se stromů je stanovena paragrafem 13.56 Plánu Westminsterského distriktu a jeho alternativ.
Pro další pomoc týkající se Řádu Ochrany Stromů, kácení, ořezávání, stromů na soukromých pozemcích, v chráněných oblastech nebo potenciálně rozvojových oblastech, prosím kontaktujte Kancelář stromů 798 2922 nebo pište na adresu...
Pro informace týkající se stromů na dálnici, na půdě radnice, zprávy o soukromě vlastněných stromech a 24 hodinovou pohotovostní službu kontaktujte: adresa (Arboricultural Officer), telefon.

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken