Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Parkování v předzahrádkách - průvodce legislativou a designem

 1. Úvod
  1. Tento leták je jeden ze série vydané radnicí, která doplňkově k zákonnému Plánu distriktu a Místnímu rozvojovému plánu poskytuje plánovací poradenství.
  2. radnice se je snaží udržovat a zlepšovat vysoké standardy v oblasti životního prostředí, kterých Westminster dosahuje. Důležitou částí vzhledu ulic v mnoha obytných oblastech je jednota ve stylech i detailech předzahrádkových plotů, zábradlí a branek, z nichž většina byla navržena ve stejném stylu jako budovy za nimi, stejně důležitý je vzhled zeleně, živých plotů i jiné vegetace v předzahrádkách. Tyto faktory přispívají ke kvalitě životního prostředí dané oblasti a zvyšují její atraktivitu.
  3. I když se radnice stále snaží zvyšovat počet parkovacích míst v obytných částech, uznává, že v mnohých částech města je těžké nalézt vhodné prostory. Vytváření parkovacích míst v předzahrádkách může být řešením, protože takové místo bude k dispozici vždy, když jej potřebujete. Zřizování takových parkovacích míst znamená ztrátu veřejného prostoru na ulicích, protože je třeba nechat volný prostor před vjezdem, proto nejde čistě o nárůst parkovacích ploch. Ztráta živých plotů a dalších důležitých prvků, stejně jako nahrazení předzahrádky pevným povrchem znamená porušení průčelí ulice a narušení původního prostředí. Výsledkem je znehodnocování významné části enviromentální kvality v některých částech městských obytných částí.
  4. Tam, kde má radnice kontrolu, budou povolení parkování v předzahrádkách normálně zamítnuta z důvodů výše uvedených. To platí v oblastech, kde je parkování dobře zajištěno, stejně tak v oblastech St. Jonh´s Wood, kde je ochrana stávajícího prostředí zahrad a majetkového ohraničení nezbytná k zachování charakteristického vzhledu města.
  5. Tam, kde není tvorba parkovacích míst podmíněna souhlasem radnice (viz sekce 2 níže) nebo není principielně nepřijatelná kvůli zvláštním okolnostem, musí být práce takové, aby narušily vzhled ulice jen minimálně. Při troše přemýšlení může být vizuální vliv parkování snížen pokud se v nákresu více počítá s ohleduplností k sousedství většinou bez práce nebo nákladů navíc. Tento leták ukazuje mají být nákresy vhodně navrženy.
  6. Základní rady plánovací politika radnice jsou obsaženy v tomto letáku, mnohem důležitější je však 10. kapitola Plánu distriktu (8/1988) a 9. kapitola Místního rozvojového plánu (11/1991).
 2. Potřebujete souhlas?
  1. V mnoha případech spadá přeměna předzahrádek do oblastí plánovaného rozvoje (jak je definováno v Obecném rozvojovém plánu 1988) a není vyžadováno svolení. Nicméně individuální návrhy by měly být diskutovány s úředníky Rozvojového odboru (kontakty na konci letáku) a jsou omezeny pravidly plánovaného rozvoje, protože město dbá na vzhled a určité charakteristické vlastnosti. Proto mohou být vyžadovány další souhlasy. Začít práce bez potřebných souhlasů může majitele pozemku přivést do konfliktu s radnicí. Snažte se laskavě držet pravidel obsažených v tomto letáku i když formálně není souhlas požadován.
  2. Je-li pozemek na hlavní trati nebo na klasifikovaných cestách, je schvalování vyžadováno v případech kdy potřebujete nový přístup přes chodník z ulice. Rozvojový plánovací tým (telefonní číslo) Vám sdělí, kterých hlavních ulic města i dálnic se to týká. Žádosti budou posuzovány rovněž podle vlivu na bezpečnost na ulicích.
  3. Nejedná-li se o obytnou budovu je potřeba povolení pro položení pevné plochy pro parkování nebo při úpravě přejezdu přes chodník.
  4. Povolení je potřeba chcete-li postavit zídku, bránu nebo plot jejichž některá část je vyšší než 1 metr směrem k veřejné komunikaci a vyšší než 2 metry kdekoliv (ale viz níže "vyjmenované historické budovy").
  5. Pokud jde o "vyjmenovanou" budovu hraniční zdi, zábradlí, brankové sloupky a většina dalších prvků (mimo postavené po roce 1948) jsou také chráněny, a je potřeba souhlas na jakékoliv práce, které ovlivní jejich vzhled. Souhlas nebude udělen pro práce, které by mohyly poškodit charakter nebo vzhled budov. Povolení je rovněž pro každou novou hraniční zeď či bránu i když jsou nižší než 1 metr, nebo jde-li o změnu materiálu na existujících brankách, plotech nebo zdech použitých.
  6. Pokud je budova v chráněné zóně (většina částí města) je pro demolici většiny existujících staveb, přeměnu některé části předních hraničních zídek, branek a zábradlí pokud nějaká jejich část převyšuje 1 metr potřeba získat souhlas. U návrhů, které nezaručují zachování nebo zlepšení charakteru a vzhledu chráněné zóny je povolení a souhlas v ochranném pásmu běžně zamítnuto. V mnoha případech to znamená, že vytvoření parkovacího místa v předzahrádce je nepřijatelné, i když utvoření pevné plochy samo o sobě povolení nepodléhá.
  7. Je mnoho ulic ve Westminstru, zejména v St. John´s Wood a Maida Vale, kde předzahrádky a zídky u domů jsou důležitou charakteristikou vzhledu ulic. Vzhledem k ochraně těchto oblastí proti nežádoucímu vlivu parkování v předzahrádkách, může radnice usilovat o přesun povolených rozvojových práv od vlastníků nemovitostí (Odstavec 4 Nařízení) a může dále po místních konzultacích rozhodnout, že žádosti o podklad pro parkovací místo nebo změnu hraničních zídek budou zamítnuty (Ulice, na které radnice takové rozhodnutí již aplikovala je Abbey Gardens, NW8.).
  8. Pokud by práce mohly mít vliv na stromy a na pozemek v chráněné zóně, nebo pokud jde o strom, který je chráněn Řádem ochrany stromů, pak je souhlas radnice nezbytný. Radnice (Oddělení stromů) musí být informována šest týdnů předem o veškerém prořezávání nebo kácení stromů v chráněné zóně (i u stromů, které nejsou chráněny Řádem ochrany stromů). To zahrnuje i veškeré řezání nebo klestění kořenů stromů. U stromů chráněných Řádem ochrany stromů je souhlas radnice potřebný k jakémukoliv prořezávání (větví nebo kořenů) a kácení. Souhlas k pracím nebude udělen, bude-li zjištěno, že by vliv na chráněnou zónu nebo na konkrétní strom mohl být škodlivý.
  9. Pro další informace o této problematice se obraťte na Oddělení stromů radnice (kontakt je na konci letáku). Další detaily si můžete přečíst i v letáčku Stromy: pravidla a postup.
  10. Pokud je vytvoření nového nebo rozšíření stávajícího vjezdu nezbytné musíte kontaktovat Oddělení hlavních silnic Odboru hlavních silnic a ochrany životního prostředí (telefonní číslo), kde jsou lidé oprávnění provést práce na chodnících a sdělí Vám rovněž odhad nákladů. Cena těchto prací se obvykle pohybuje mezi 500 a 800 librami a je účtována majiteli budovy.
  11. Jde-li o chráněnou zónu nebo vyjmenované historické budovy, obdržení souhlasu od Oddělení hlavních silnic za žádných okolností neosvobozuje žadatele od podání žádosti a závazného plánu, a souhlasu s navrhovanými pracemi.
 3. Podmínky a průvodce pro nákres
  1. Všeobecným cílem u nákresu parkování v předzahrádkách by mělo být zachování plotů, existujících zdí a zábradlí, branek a ušlechtilé výsadby, pokud je to praktikovatelné z hlediska zabezpečení. Pokud je to možné, vzhled a charakter ulice by neměl být narušen a vizuální vliv dodatečného pevného povrchu by měl být minimalizován.
  2. Následující paragrafy vkládají rady jak zlepšit současné nebo navrhnout nové parkování v předzahrádce. Musí se počítat s tím, že každé místo má jiné problémy a rozhodnutí se mění případ od případu. Nicméně většina základních principů je všeobecně aplikovatelná.
   Nákres
  3. Předzahrádka by měla být alespoň tak velká, aby se s autem dalo parkovat tak, aby auto nepřesahovalo na chodník. Měl by být dostatek prostoru mezi parkovaným autem a budovou (bezpečnostní pruh), tak aby auto nebránilo přístupu denního světla do suterénních prostor a neznečišťovalo budovu exhalacemi. Také by tam měl být prostor pro samostatný přístup pro chodce do budovy, prostor který by umožňoval otevírat branku dovnitř když je auto na místě a prostor pro vhodné umístění zeleně okolo pevného povrchu (viz obrázky 1, 2, a 3). Rovněž musí být zachován prostor pro skladování a odvoz odpadků a pokud je potřeba musí být také zajištěn prostor pro pohyb handicapovaných osob z vozu do budovy.
  4. Plocha pevného podkladu a šířka vjezdu by měla být minimalizována (podívejte se na doporučené minimum na obrázcích 2 a 3). Vaším cílem by rovněž mělo být, abyste nezničili žádný existující strom nebo atraktivní keře či živé ploty.
  5. Pokud je to možné pevná plocha by měla být položena mírně svažitě od budovy, aby byl zajištěn odtok dešťové vody. Měli byste také zvážit potřebu dalších odtokových kanálků a stok.
   Povrchové materiály
  6. Dlouhodobá trvanlivost pevných ploch závisí na pozornosti věnované přípravě podkladu. Ve většině případů by měla být svrchní půda a kořenové porosty odstraněny a nahrazeny kompaktní tvrdou plochou překrytou vrstvou písku a betonu. Ta poskytne pevný základ pro povrchové materiály, které budou také odolné vůči pronikání plevelu.
  7. Tam, kde by mohly stromy nebo velké křoviny zůstat zachovány byste se měli vyhnout jakémukoli přemisťování půdních vrstev, neboť by mohl být narušen jejich růst a stabilita. Pokud je nutné vykopat okolní stromy, mělo by to být provedeno s maximální opatrností a za použití pouze ručních nástrojů. Kořeny by nikdy neměly být odřezávány bez profesionální rady (můžete se obrátit na Oddělení stromů radnice).
  8. Použití neprostupných povrchů jako je beton nebo asfalt byste se měli alespoň v okolí stromů vyhnout. Je vhodnější použít materiály, které umožní prostupování vzduchu a vody, jako jsou dlažební kostky položené v písku. Zídky musí mít v sobě vestavěné překlady tak aby nebyly poškozeny kořeny. Oddělení stromů může poradit jak toho dosáhnout v blízkosti chráněných stromů.
  9. Pro vytvoření pevných ploch je k dispozici široká nabídka materiálů; barvy a struktura budovy by měly ovlivnit výběr použitého materiálu. Obecně tradičními materiály jsou kostky nebo kameny. Jsou nejvhodnější pro jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům a citlivě doplňují stávající budovy. To je důležité v ochranném pásmu a v blízkosti vyjmenovaných historických budov. Menší dlažební kostky jsou vhodnější než větší kostky, které se mohou snadněji zlomit, zvláště pokud nebyla příprava podkladu důkladná. Některé materiály vhodné k použití jsou:
   1. Kostky chodníkové kvality, položené na silném ale prostupném podkladu jako je písek. Nedostatek odvodnění může u pórovitých kostek způsobit možné poškození za mrazu.
   2. Yorkské kamenné tabule, ty by měly být pravoúhlé, možnost výběru z různých velikostí.
   3. "Jezevčí nory nebo kočičí hlavy".
   4. Do sebe zapadající betonové chodníkové kostky.
   5. Betonové dlaždice přijatelné barvy a povrchové úpravy. Zvláštní péči je třeba věnovat při výběru produktů z betonu, nepřirozené barvy jako červená a žlutá mohou být nevhodné.
   6. Štěrk. Sypký štěrk se musí udržovat, aby se nerozptýlil do osázených oblastí nebo na cestu pro pěší. Ostatní štěrky menších stupňů, jako je Breedonský štěrk, mohou být zpevněny uválcováním.
  10. Materiály jako je asfalt nebo beton jsou vhodné málokdy. Mohou být omezeně použity v kombinaci s jinými materiály. Asfalt se může stát mnohem atraktivnější, když se do něj zaválcuje povrchový štěrk, odštěpky nebo písek, nepřirozené barvy jsou nevhodné. Beton může být vylepšen zvrásněním povrchu než ještě zcela ztuhne.
  11. Pozornost by měla být věnována i rozvržení materiálů. Pravidelné vzory jsou vhodnější než nahodilé.
  12. Přísnost velkých prostor betonu nebo asfaltu může být redukována použitím dělících pruhů, z malých materiálových jednotek jako jsou kostky. Kvůli minimálnímu vizuálnímu rozdílu mezi kameny a chodníkovým betonem mohou být mezi pruhy pro kola auta použity tráva nebo štěrk. Sypké materiály jako štěrk mohou maskovat olejové skvrny od parkujících aut.
   Zdi, ploty, zábradlí a branky
  13. Nové vjezdy pro vozidla by měly být co nejmenší a je dobré zachovat stávající materiály a detaily. Nové sloupky by měly být stavěny s ohledem na původní použitý vzor kostek nebo jiného ohraničujícího materiálu.
  14. Pevné ohraničovací prvky jsou vlastníky preferovány před pouhou vegetací, protože lépe umožňují udržet rovnou hranici ulice. Kostky, kameny a zábradlí jsou ve Westminsteru všeobecně tradičně používanější než dřevěné ploty. Pro bezpečnost chodců i motoristů by hraniční oplocení nebo vegetace nemělo být vyšší než 1,05 metru ve vzdálenosti do 2,4 metru od vjezdu (viz stínované oblasti na obrázku 2). Další viditelnost vozidla je rovněž závislá na provozu na dané ulici. V tomto směru Vám poradí Plánovací tým rozvoje komunikací Divize rozvoje.
  15. Brány pro vjezd vozidel by se měly otevírat dovnitř a měly by jít zavřít je-li vozidlo uvnitř. Pokud je hloubka nedostatečná mohou se skládat nebo přesahovat před zeď. Měla by být zachována nebo instalována oddělená branka pro pěší. Branky a zábradlí by měly být ze železa v tradičním nebo vysoce kvalitním moderním designu. Černý lesklý nátěr je potom nejběžnější povrchovou úpravou.
   Osázení
  16. Každá příležitost osázení rostlinami, ať už ke snížení vizuálního vlivu parkovacího místa nebo k oddělení cestičky pro pěší ,by měla být využita. Stromy (díky jejich výšce) a stálozelené keře (díky stálosti povrchu) efektivně skryjí vozidlo a také ochraňují před růstem plevelů. Pokud je to nezbytné, v některých případech může být vizuální vliv aut snížen navršením půdy a tím zvýšením výšky výsadby před nízkou přední zídkou. Výsadba by hlavně měla být plánována pro co nejmenší nutnou údržbu; vhodné odrůdy Vám poradí radniční Oddělení stromů.
  17. Výběr z všeobecně vhodných druhů rostlin:
   Keře
   Aucuba japonica (Spotted Laurel)
   Stálozelený keř, tvoří husté křoví, kterému se daří i v hlubokém stínu. Kvete na jaře a může dorůst výšky deseti stop, pokud není zastříháván.
   Cornus alba (Red Barked Dogwood)
   Vhodný keř, který má v zimě zářivé červené větve. Roste do výšky šesti stop, nejlépe ve vlhké půdě a polostínu.
   Choisya ternata (Mexican Orange)
   Zářivý stálozelený keř, který má květy atraktivní svou vůní i vzhledem. Může kvést od dubna do září, v mírných zimách i déle. Roste do výšky osmi stop, nejlépe na stanovišti chráněném před přímým sluncem.
   Syringa microphylla (Small Lilac)
   Vhodný keř vysoký do šesti stop, který mívá voňavé květy po dlouhé období. Nejlépe roste na polostinném stanovišti, snáší i suchou půdu.

   Stromy
   Crataegus x prunifolia (Ornamental Thorn)
   Vhodný strom rostoucí do výšky patnácti stop. V červnu bíle kvete a na podzim má červené bobule. Snáší suchou půdu a vyhovuje mu slunné stanoviště.
   Pyrus salicifolia ´Pendula´ (Willow Leaved Pear)
   Vhodný strom se stříbřitými listy vlisty dosahující deseti stop. Snáší suchou půdu a vyhovuje mu slunné stanoviště.
   Sorbus Aria ´Lutescens´ (Common Whitebeam)
   Vhodný strom s korunou stříbrozelených listů Kvete pozdě na jaře a na podzim má červené bobule a červenozlaté výhonky. Roste do výšky třiceti stop. Snáší suchou půdu a vyhovuje mu výhradně slunné stanoviště.

   Plazivé rostliny (povrchové pokrytí)
   Vinca minor (Lesser Periwinkle)
   Stálozelený do šesti palců vysoký, s fialovými nebo bílými květy kvetoucími brzy zjara. Snáší stín a rychle se rozprostírá. Dostupné jsou rozmanité druhy listů.
   Alchemilla molli (Lady´s Mantle)
   Šedozelené listy rostou ve skupinách do výšky dvanácti palců. Má malé citrónově zelené květy od června do srpna. Daří se jí na slunci nebo v polostínu a snáší suchou půdu.
   Polygonatum (Solomon´s Seal)
   Elegantně stavěné šlahouny rostoucí do délky tří stop kvetoucí v červnu malými bílými zvonkovitými květy. Snáší stinné stanoviště a suchou půdu.
   Hosta (Plantain Lily)
   Je mnoho variant této rostliny s listy od tmavých až po velmi jasně zelené. Usychá na zimu, ale na jaře vyroste nový šlahoun do výšky dvou stop, v létě kvete s bílými nebo fialovými květy. Nejlépe se jí daří ve stinném vlhkém prostředí.

   Popínavé rostliny
   Lonicera (Honeysuckle)
   Je více variant této rychle rostoucí rostliny která může dorůst až dvaceti stop pokud není stříhána.V létě má dlouho voňavé květy a některé varianty mají listy i po většinu zimy. Roste téměř v jakýchkoli podmínkách.
   Clematis
   Tato rychle rostoucí popínavka má mnoho barevných variant. Kvete modře, růžově, fialově nebo bíle. Kořeny by měly být zastíněny ale kmenu a květům prospívá slunce.
   Jasminum officinale (White Jasmine)
   Výrazná popínavka s tmavozelenými listy a během léta s voňavými bílými květy. Prospívá jí slunce nebo polostín.

  Kontakty
  Oddělení plánování a dopravy - adresa radnice a telefon
  Telefony:
  Divize rozvoje (pro jednotlivé části města)
  Dálniční a rozvojové plánování
  Divize dálnic a ochrany životního prostředí
  Silnice
  Oddělení stromů

  Vydalo Oddělení plánování a dopravy, Divize rozvoje, únor 1992Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken