Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

V. KDYŽ UŽ DOJDE K PORANĚNÍ ČLOVĚKA


Jak postupovat při poranění psem?


Okamžitě pátrat (na místě) po původu psa, který poranil, resp. zjistit jeho majitele ­ chovatele.

Seznámit chovatele se situací a okamžitě si zapsat jeho jméno, adresu a telefon.

Dohledání psa a chovatele později bývá často obtížné a pokousaný si musí absolvovat ochranné očkování a další procedury v nemocnici.

Poskytnout poraněnému první pomoc ošetřením rány (k dezinfekci postačují běžné prostředky, účinná je mýdlová voda). Neodkladně musí poraněný navštívit lékaře.

Chovatel je povinen podle § 4 písm. a) zákona č. 166/1999Sb. (veterinární zákon) zajistit, aby pes, který poranil člověka anebo s ním přišel do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou, byl neprodleně vyšetřen veterinárním lékařem. Chovatel při prohlídce předloží doklad, že pes byl očkován proti vzteklině.

Povinností chovatele je dostavit se se psem k opakovanému vyšetření po 5 dnech, není­li stanoveno jinak. Pokud tak chovatel neučiní, je nutné informovat Policii ČR, nebo příslušnou veterinární správu, která je kompetentní tyto problémy řešit.

Veterinární lékař sepíše s majitelem psa protokol o vyšetření na vzteklinu a vystaví doklad pro poraněnou osobu, ve kterém uvede výsledek vyšetření na vzteklinu a zjištění zda, byl pes očkován proti vzteklině. Pokud veterinář zjistí, že zvíře, které pokousalo, není očkované, nebo jeví příznaky onemocnění, oznámí to v uvedené zprávě ošetřujícímu lékaři a dále příslušné městské nebo okresní veterinární správě a ta stanoví v souladu s platnými předpisy další postup.

U zvířat, která byla při napadení člověka usmrcena, nebo pokud se jednalo o nekvalifikovanou manipulaci se zvířaty uhynulými a podobně, provádí se neprodleně jejich laboratorní vyšetření ve vybraných pracovištích Státních veterinárních ústavů v  Liberci, Praze a Olomouci. O podezření z možnosti nákazou vztekliny se doporučuje neprodleně informovat příslušnou městskou nebo okresní veterinární správu.

Každé, i minimální poranění (škrábnutí zuby), může být pro neočkovaného člověka potenciálně velmi nebezpečné, protože vzteklina je smrtelným onemocněním.
Pokud zvíře mělo vzteklinu nebo je na ní podezření, je riziko přenosu značné. Základní pravidlo: Je lepší přehánět, než se pak divit!

Před odjezdem do zahraničí doporučujeme informovat se o nákazové situace vztekliny v příslušné zemi nebo oblasti.

Málokdo ví, že není problém se nechat proti vzteklině naočkovat. Pokud máte obavy z tohoto onemocnění, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

V rámci komplexní posttraumatické lékařské péče může lékař doporučit poraněné osobě péči psychiatra (obzvláště vhodné je to u dětí).

Pokud pes projevil agresivní chování doporučuje se aby, mu chovatel zajistil komplexní veterinární vyšetření, protože nepřiměřená reakce může být důsledkem onemocnění (např. mozková onemocnění, neuróza ap.).

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken