Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Dají se někteří přátelé zakázat?

Při rozhodování volených orgánů veřejné správy (parlament, zastupitelstvo) se často stává, že o konkrétním specializovaném problému rozhodují lidé, kteří nemají vzdělání z dané oblasti a nemají ani dostatečné právní povědomí. V takových případech je velmi důležité, aby rozhodovali na základě fundovaných analýz, aby měli k dispozici komplexní a srozumitelné informace, které k tomuto rozhodování budou potřebovat.
Takovéto argumentování by mělo být základem zdravého lobbyingu.

Příklad článku 'Dají se někteří přátelé zakázat?" Josefa Dubna dokazuje, že logická úvaha a poměrně jednoduchá analýza může zabránit vzniku nesmyslného a daný problém neřešícího legislativního opatření.

Dají se někteří přátelé zakázat?


Na sugestivní otázku se těžko odpovídá. Jestli jsou nevhodní, dá se odpovědět, že ano. Kdo ale tu vhodnost posoudí a na základě jaké klasifikace? Rodiče mají většinou se zákazy přátelství svých ratolestí nedobré zkušenosti.
S podobnou se setkali navrhovatelé zákona, kteří chtěli omezit chov některých plemen psů, která označili jako bojové. V původním návrhu poslanců Zdeňka Kořistky a Michaely Šojdrové se počítalo dokonce se zákazem chovu některých plemen. Argumentem bylo, že právě tato tzv. bojová plemena stále častěji napadají lidi. Statistika však jednoznačně dokládá, že nejvíce napadení a poranění lidí mají v našich podmínkách na svědomí úplně jiná plemena, než chtěli zakázat, popřípadě kříženci, tj. psi bez rodokmenu, nejčastěji různí 'voříšci'.
Pro upřesnění ­ 'čistokrevným psem je pouze ten, na kterého příslušná národní organizace vystaví dokumenty o jeho rodičích a prarodičích, ten také bývá obvykle označen tetováním nebo čipem. Sourozenci ze stejného vrhu, na které 'papíry' vystaveny nebyly, jsou 'nečistokrevní' ­ nebo také 'bez rodokmenu'.
Nyní je situace taková, že je ticho po pěšině. V zahraničí shledali zákonodárci své restriktivní předpisy za kontraproduktivní a postupně je odvolávají. U nás však ale nelze spoléhat na to, že aktivisté podporující restriktivní opatření v chovech psů se nebudou snažit prosadit své názory jinak. Jistě je politováníhodné, když člověka nějaké zvíře poraní, a je jedno, jestli jde o psa, býka nebo papouška. Proto je zřejmě potřeba řešit tento problém z větší šíře. Návrh poslankyně Petry Buzkové na zpřísnění trestního řádu naznačil, že to možné je.
Je potěšitelné, že poslanecký návrh zákona, který byl problematický z odborného i etického hlediska, nakonec nebyl projednáván, nicméně umělý problém byl jenom odložen na pozdější dobu. Nesouhlas laické i odborné veřejnosti ukázal, že tolik proklamovaná občanská společnost přece jen může fungovat. Výsledkem například je, že poslanečtí předkladatelé již neuvažují o vyjmenování určitých plemen, nicméně stále u nich nad prevencí převládá preventivní represe, s níž nelze souhlasit. Dobré nicméně je, že se klade důraz na požadavek nezaměnitelné identifikace ­ označování psů. Je třeba však poznamenat, že identifikace je u uznaných plemen organizovaných v Českomoravské kynologické unii z chovatelských důvodů zavedena již dávno.
Každopádně je důležité si uvědomit, že nelze zákonem modelově řešit situaci ve všech obcích, když podle zákona o obcích mají tyto subjekty ze zákona právo vydávat odpovídající vyhlášky. A nejen je vydávat, ale zmíněné povinnosti i vymáhat, dokonce 'poplatek ze psů', který je již více než deset let zákonem stanoven, je příjmem obce. Předpokládá se však, že přes toto zákonné a pro obce lukrativní opatření, je dosud evidována sotva jedna třetina psů. V pravomoci obcí je stanovit podmínky pro pohyb psů, kam smějí, kam nesmějí, kde na vodítku, kde s košíkem. Tato omezení by poslanci rádi vtělili do zákona, nazývají to režimem vodítka a košíku. Vzhledem k tomu, že je možné toto omezení, v souladu s již platnými zákony, zabudovat do obecních či městských vyhlášek nebo do přepravního řádu dopravních prostředků, je zbytečné kvůli tomu vytvářet obecný zákon.
Současná legislativa ­ veterinární zákon (č.166/1999) chovatelům jednoznačně stanoví povinnost zajistit, aby zvíře, které člověka poranilo nebo s ním přišlo do kontaktu za okolností, ze kterých lze usuzovat na nebezpečí vztekliny, bylo vyšetřeno veterinárním lékařem, aby byla vyloučena možnost nakažení.
Z těchto důvodů bylo v loňském roce od ledna do konce září vyšetřeno celkem 19 809 zvířat, z toho bylo psů 18 482. Tento počet zahrnuje 21 plemen a skupin plemen psů. Patnáct jich je podle metodiky Federace evropských veterinářů (Federation of Veterinarians of Europe) zahrnuto do vybraných plemen ( akita inu, americký stafordšírský teriér, stafordšírský bulteriér, bulteriér, argentinská doga, bordeauxká doga, brazilský fila, mastif, bulmastif, pitbul, rhodéský ridgeback, rotvajler, tosa inu a dobrman). Tato skupina představovala 8,1 % vyšetřených psů. Ovčáci ( německý ovčák, belgický ovčák, československý vlčák) tvořili 22,8 % souboru, jezevčíci 11 %, kokři 6,6 %, pudlové 3,1 % a zbylých 48,4 % vyšetřených psů činila ostatní plemena, zejména však různí kříženci.
Pokud pak šlo o vážné pokousání, byly v minulém roce získány údaje o 48 laboratorně vyšetřených psech v Národní referenční laboratoři v Liberci. Z nich bylo 33,3 % kříženců, německých ovčáků pak 18,7 %, jezevčíků 12,5 %, pudlů bylo 8,3 %, kokrů 4,2 %, dalmatinů 4,2 %. Z 'vybraných plemen', která jsou tak kritizovaná, byli zastoupeni stejným dílem pouze dobrmani a rotvajleři ­ 2,1 %. Podstatné je, že 69 % psů z tohoto souboru nemělo žádný výcvik.
Podobné údaje byly zjištěny v Praze. Nejvíce poranili člověka němečtí ovčáci (26,8 %), následovali kříženci (13,4 %), pudli (12,2 %), jezevčíci (9,8 %), kokři (7,3 %), dobrmani (4,9 %). Ostatní plemena byla pod hranicí 2,4 %. Ve vesnických regionech mají na svědomí pokousání lidí hlavně kříženci, kterých je kolem 50 %, německých ovčáků je těsně přes 10 % a další plemena jako pudlové, jezevčíci činila něco přes 5 %. Z 'vybraných plemen' se v souboru vyskytli pouze dobrmani se stejným procentem (těsně přes 5 %). I zde bylo zjištěno, že téměř 40 % útočících psů bylo zcela bez výcviku (38,7 %).
Zdá se, že nakonec vítězí zdravý rozum a mnohem jednodušším způsobem bude řešeno to, co je pro skutečnou prevenci nezbytné ­ označování psů a důsledný postih nezodpovědných majitelů psů i jiných zvířat, jejichž prostřednictvím dojde ke škodě či újmě na zdraví. Bude-li důsledná evidence, je možné se dopátrat i nezodpovědného pána.
Při plápolu emocí okolo napadení lidí psy se dost zapomíná na nebezpečí vztekliny. Ta člověka opravdu ohrožuje na životě. Chovatelé jsou podle veterinárního zákona povinni nechat své psy každoročně proti vzteklině očkovat. Povinnost evidovat psy je také jasná, evidenci mají na starosti obecní a městské úřady. Bez dokonalé evidence psů to však lze těžko kontrolovat. Jsou případy, kdy se majitel po vzniklých problémech ke psu nehlásí a napadený se pak musí, není-li pes chycen, popřípadě není-li k dispozici doklad o očkování, podrobit antirabickému léčení. To znamená, že musí ulehnout na antirabické ­ protivzteklinové oddělení v nemocnici. A to není nic příjemného. I proto je nutné usilovat o nezaměnitelné označování všech psů, nejlépe asi čipy. Uvážíme-li, že takový čip přijde na několik stokorun, stojí ušetřené potíže jistě za to.
Po mediálním boomu, který řadu našich spoluobčanů vyděsil, by bylo dobré uvést, jak se má člověk zachovat při setkání se psem, kterého nezná. Obecně platí, že pes neútočí na osobu, která se nepohybuje a nesnaží se jej odehnat holí nebo jiným předmětem. Proto lze doporučit zachovat klid a omezit pohyb, pes se obvykle zorientuje, neznámého očichá a odběhne. Rozhodně je nevhodné nechávat děti samotné v přítomnosti psa, popřípadě více psů.
Rizikem pro dítě i dospělého může být snaha neznámého psa pohladit, odebrat mu předkládanou potravu nebo mu podat náhodně vypadlý pamlsek. Riziko je také navazovat kontakt s neznámým psem, který je veden nebo uvázán. V takovém případě může zvíře projevit přirozenou obrannou reakcí.
Zmíněné zásady platí pro všechna zvířata, proto je dobré je respektovat a poučit o nich i děti. Je to v zájmu lepšího soužití lidí s různými názory i způsoby chování, ale i v zájmu ochrany dětí, veřejného pořádku, čistoty prostředí apod. V neposlední řadě je to i v zájmu ochrany psů před utrpením. V posledních letech je zaznamenáván nárůst úrazů psů způsobených auty, nechtěných útěků psů, vzájemné napadání psů vedených na vodítku i pobíhajících volně, a to bez rozdílu velikosti. Vzrůstají i počty případů zaběhnutí fen v době hárání a následné nechtěné gravidity.
Kynologové i veterináři proto doporučují, aby psi byli na veřejných zpevněných komunikacích a v označených prostorách povinně voděni na přiměřeném vodítku. Nošení náhubku by měla u psa volit osoba, která za něj odpovídá a to zejména tam, kde s ohledem na situaci hrozí možnost obranných reakcí zvířete. Jde především o dopravní prostředky a místa, kde je více lidí apod.
Nakonec snad lze říci, že přátele je možné jen těžko zakazovat, ale je docela dobře možné je označovat a vzájemně se respektovat.


Ing. Josef Duben
tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1
e-mail: mluvci@svs.aquasoft.cz

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken