Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Získání rozpočtu přes internet

Prvním předpokladem je samozřejmě fungující a nalezitelná internetová prezentace obce - města. (Tím, jak snadné je stránky měst najít a jak nás to které město 'uvítá' jsme se zabývali v analýze koncem roku 2000 - více viz http://www.komunikujici-mesto.cz/index1.php?ukaz=000-007).

Zhruba u jedné třetiny námi testovaných obcí, které mají fungující internetovou prezentaci, jsme rozpočet nenašli. Neobjevili jsme žádnou pro tyto obce společnou charakteristiku - nenašli jsme souvislost s velikostí obce, ani s profesionalitou zpracování webu ap. Překvapilo nás, že rozpočet na svých stránkách neměly i obce, o kterých víme, že rozpočet vydávají v 'občanovi srozumitelné', tištěné podobě již řadu let.

Najít rozpočet na stránkách měst a obcí, které jej na internetu zveřejňují, již není žádný problém. Obvykle jsme na rozpočet narazili po cca třech kliknutích. Zdá se, že obec, která rozpočet zveřejňuje, se chce pochlubit a má zájem na tom, aby se lidé k němu bez problémů dostali.

Rozpočet jsme nalezli buď přímo zpracovaný v HTML (zhruba polovina) nebo (v nepatrné převaze) byl nabízen v podobě 'souborů ke stažení'. Pochopitelně nás zajímalo, jaké se používají formáty souborů a jak objemné tyto soubory jsou. Jsou-li soubory ke stažení nabízeny ve zkomprimované podobě, pak jsou buď upraveny do 'samorozbalovací' podoby (EXE), nebo jsou paralelně nabízeny nekomprimované obsahy těchto souborů.

Pokud jde o formát HTML, pak jeho jednoznačnou výhodou je fakt, že uživatel nepotřebuje (kromě prohlížeče) žádné další softwareové vybavení. Je-li navíc zpracován ve stylu celé prezentace města či obce, pak i dobře vypadá. Ani co do objemu přenášených dat nepatří k těm náročným (podmínkou je optimalizace případných obrázků pro web).

U souborů ke stažení je nejčastěji používaným formátem tabulkový formát (XLS), který je někdy používán v kombinaci s texty (DOC, RTF).
Za přednosti lze považovat masové rozšíření softwarů pracujících s těmito formáty (navíc dnes již existují volně získatelné 'vieuwery') a také poměrně malou objemnost souborů (záleží na míře použitých doplňkových nástrojů - v průměru se velikost celého zpracovaného rozpočtu i s přílohami pohybovala okolo 0,5 MB). Velice dobré je, že uživatel je schopen s daty v tabulkovém formátu dále velmi pohodlně pracovat (provádět další výpočty). Nevýhodou tabulek, v případě přílišné podrobnosti rozpočtu, je jejich nepřehlednost.
Za nepříliš vhodné považujeme použití textového formátu (DOC, RTF). Je-li rozpočet stejně zpracován do tabulek, uživatel ztrácí možnost výpočtů, avšak navíc zůstává i mírně nepřehledný tabulkový vzhled.

Tam, kde radnice vydávají 'srozumitelný' rozpočet (resp. rozpočet ve zkrácené a občanovi přístupné podobě) formou tiskoviny, využívají jej většinou i pro prezentaci na internetu. Nejčastější a zřejmě nejjednodušší je v tomto případě použití formátu PDF.
Takovýto rozpočet má nesporné výhody z pohledu přehlednosti a pochopení sdělovaných informací. Za obrovský nedostatek považujeme, že soubor je obvykle poměrně velký (několik MB) a tím je i jeho získání a prohlížení velmi náročné.

Pravděpodobně nelze jednoznačně odpovědět na otázku, který formát je nejlepší. Domníváme se, že při zveřejňování tohoto dokumentu by měly být, s ohledem na současný stav vybavení klíčových uživatelů, dodrženy minimálně následující zásady:
- uživatel by si měl (alespoň pro získání základní informaci) vystačit pouze s prohlížečem,
- primárně by mělo jít o zveřejnění informací pro 'obyčejné' lidi (podrobné, vyčerpávající a nepřehledné tabulkové výkazy pro odborníky a 'badatelské' účely by měly být k dispozici zvlášť či na vyžádání),
- pokud je využíváno souborů ve formátech mimo HTML, pak volit co nejobyčejnější formáty (v této souvislosti nás na našem vzorku překvapila absence snad nejobyčejnějšího formátu TXT) či starší verze formátů (DOC, XLS),
- získání rozpočtu by nemělo být náročné na objem přenesených dat - co nejmenší soubory (vzhledem k tomu, že v ČR stále převažuje přístup k internetu přes vytáčené připojení, považujeme soubory větší než 0,5 MB za uživatelsky nepřívětivé a soubory v řádu několika MB za 'nestažitelné').

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken