Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Zahraniční inspirace

Podávat občanovi informace (rozpočet) jednoduše a srozumitelně, ale přesto bez zkreslování, je téma, které neřeší jen radnice u nás. Například ve francouzském Rennes vydávají rozpočet způsobem, který se dá označit za velice vhodný. Celý rozpočet je zpracován do psaného textu (nikoli strohé tabulky) a je dělen podle oblastí lidské činnosti (nikoli po resortech či odborech). Na konci je přehledný graf, názorně ukazující změny letošního rozpočtu oproti loňskému a tři tabulky srovnávající Rennes s ostatními velkými městy Francie (hlediska: výnos daně z nemovitosti, výnos pozemkové daně a zadluženost; vše přepočteno na obyvatele). Texty jsou každoročně odlehčeny kreslenými vtipy vždy k danému tématu (viz ukázka).

Ještě zajímavější, než pomocné (srovnávací) přepočty výdajů, je celkové vyhodnocení činnosti radnice. Takovýto přístup jsme našli například v Anglii, konkrétně v 'radničních' novinách v Yorku. Skladba sledovaných a zveřejňovaných ukazatelů je stanovena 'Kontrolní komisí' (nezávislá instituce pověřená vládou dohledem nad činností místních municipalit). Pro tento článek jsme vybrali jen malou ukázku z celého zveřejňovaného přehledu, který je nazýván 'Indikátory činnosti'.

Poskytování vzdělávacích služeb
(školní rok 1997/98)

Školy spravované městem
Děti mladší 5 let navštěvující školy spravované městem (jako podíl ze všech 3 a 4 letých dětí)


58,4 %
Procento žáků na druhém stupni ZŠ studujících na školách spravovaných městem

84, 8 %
Procento nenaplněných tříd:
- první stupeň ZŠ
- druhý stupeň ZŠ

14,3 %
14,2 %
Procento žáků v 'rozšířených kapacitách':
- první stupeň ZŠ
- druhý stupeň ZŠ

3,8 %
1,3 %
Procento tříd s:
- méně než 20 žáky
- 20 až 30 žáky
- více než 30 žáky

10,5 %
57,7 %
31, 8 %
Výdaje na žáka na školách spravovaných městem:
- jesle a školky
- první stupeň ZŠ
- druhý stupeň ZŠ (do 16 let)
- druhý stupeň ZŠ (nad 16 let)

116.040,- Kč
94.200,- Kč
135.960,- Kč
202.200,- Kč

Školní stravování
Procento škol spravovaných městem, kde je stravování zajištěno pro všechny žáky

100 %
Procento žáků využívajících školní stravování (mimo těch, kterým je tato služba poskytována zdarma **) )


30,3 %
Cena jednoho jídla
70,- Kč

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jako procento všech žáků

1,9 %
Počet vydaných potvrzení o tom, že daný žák má speciální vzdělávací potřeby

130
Procento potvrzení, která jsou vydána do 18 týdnů
62,6 %
Žáci umístění do speciálních zařízení jako procento všech žáků

0,8 %

Vzdělávání dospělých
Počet zařazených do vzdělávacího programu pro dospělé na 1000 obyvatel

38,3
Zjišťuje radnice, jak jsou účastníci spokojeni se vzděláváním?

Ne
Procento spokojených účastníků
nevyplněno - viz výše
Procento účastníků, kteří kurzy dokončí
83,6 %
Náklady na vzdělávání dospělých, přepočteno na každou dospělou osobu

186,- Kč

Náklady na vzdělávání
Celková čistá částka na vzdělávání a obyvatele
19.058,- Kč


**) Z jiných materiálů víme, že žáci ze 'sociálně potřebných' rodin dostávají ve školách jídlo zdarma. Jako jeden z argumentů pro zavádění 'platebních karet' (magnetická karta nahrazující ve školních jídelně hotovostní placení) byl vedle bezpečnosti a přehlednosti uveden i argument, že děti které mají jídlo zdarma nebudou mít 'stigma chudáků', neboť se při používání karet to, že za jídlo neplatí nepozná.


Jednání s veřejností

Jak rychle je zodpovězen telefon?
Cíl, kterého chce radnice dosáhnout
20 vteřin na spojovatelce
20 vteřin na spojené lince
Jak je to sledováno
neustálý monitoring ústřednou
Jak vypadá skutečná činnost oproti stanovenému cíly
telefonáty zodpovězené do 20 vteřin - 94 %
Jak rychle je zodpovězen dopis?
Cíl, kterého chce radnice dosáhnout
10 pracovních dnů
Jak je to sledováno
různými metodami: od namátkových kontrol, po kontrolu veškeré přijatré a odeslané pošty
Jak vypadá skutečná činnost oproti stanovenému cíly
92,2 %
Vyřizování stížností
Počet stížností
73
Počet klasifikovaných jako
- místní rozhodnutí
- špatná administrativa

7
1
Přístup do budov a jejich používání
Jak snadné je pro postižené lidi užívat budovy radnice?
Počet budov otevřených veřejnosti
78
Počet budov, ve kterých jsou všechny veřejnosti přístupné prostory bezbariérově upraveny

27
Placení dodavatelům
Procento faktur, které jsou zaplaceny okamžitě
89,96 %V tabulkách indikátorů, které zabírají tři strany radničních novin (formát A3), lze velice snadno porovnat nejen 'kolik to stojí', ale také jaká a jak prováděná 'činnost' se za danou rozpočtovou kapitolou skrývá. Důsledkem tohoto pohledu je nejen přiblížení činností veřejné správy občanům, ale také možnost perfektně srovnávat jednotlivá města a v neposlední řadě uvědomění si rozsahu, důležitosti a důvodů existence veřejné správy uvnitř jí samotné.

Ke stavu, kdy radnice bude neplacení nájemného vyhodnocovat nikoli pouze jako asociální chování některých lidí, ale také jako neúspěšně prováděnou vlastní činnosti - 'pronajímání obecního majetku', nás všechny čeká ještě dlouhá cesta.

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken